image Tin hoạt động Báo chí
Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Thứ 3, Ngày 20/05/2014, 00:00 SA Cỡ chữ Màu chữ image
(Sở TTTT) – UBND TPHCM vừa chỉ đạo về việc thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2014.

(Sở TTTT) – UBND TPHCM vừa chỉ đạo về việc thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2014.

Theo đó, Sở Tư pháp, Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP,  t ổ chức biên soạn, cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân, chú trọng giới thiệu, phổ biến các quy định của Hiến pháp liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2012 ; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Tiếp công dân; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng của TP.
Sở Thông tin và Truyền thông c hỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên các phương tiện thông tin đại chúng ; c hỉ đạo cơ quan báo chí tham gia cuộc thi viết trên báo chí về “Thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng” do Bộ Tư pháp phát động.
Sở Nội vụ thực hiện bồi dưỡng pháp luật về phòng, chống tham nhũng lồng ghép trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, ưu tiên đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức ở các vị trí dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng.
Các Sở, ban, ngành tổ chức nói chuyện chuyên đề về thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức ở cơ quan, đơn vị ; t hực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí tại trụ sở làm việc; tổ chức đường dây nóng (bằng điện thoại và hộp thư điện tử), bố trí cán bộ thường trực để tiếp nhận và giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của người dân ; x ây dựng pano, áp phích, tranh cổ động; phát tờ gấp tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đến giải quyết công việc tại trụ sở cơ quan, tổ chức.
UBND các quận, huyện t ổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật quận, huyện; cán bộ, công chức thuộc UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn và nhân dân trên địa bàn ; t hí điểm xây dựng mô hình điểm tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại 1 xã, phường, thị trấn và tại 1 cơ quan, tổ chức trực tiếp giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp .
Lã Nguyên
ICT
Lượt xem: 67637
Bản in Xuất tập tin Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin