image Ý kiến chỉ đạo, điều hành Thông tin chỉ đạo, điều hành
Công văn số 318/STTTT-KHTC ngày 04/03/2019
Thứ 4, Ngày 13/03/2019, 00:00 SA Cỡ chữ Màu chữ image
Về triển khai thực hiện Thông tư số 08/2018/TT-BKHĐT ngày 27/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
          Ngày 27/12/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 08/2018/TT-BKHĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong đó khoản 1 điều 4 có nêu “ Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 02 năm 2019”.

          Sở Thông tin và Truyền thông chuyển thông tin đến các đơn vị để nghiên cứu và triển khai thực hiện các dự án, hạng mục thông tin và truyền thông trong thời gian tới. (Theo công văn số 318/STTTT-KHTC ngày 04/03/2019 )

 

Đinh Văn Chuyên
Lượt xem: 387
Bản in Xuất tập tin Quay lại
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin