image Ý kiến chỉ đạo, điều hành Thông tin chỉ đạo, điều hành
Điều tra bưu chính công ích năm 2017
Thứ 3, Ngày 25/07/2017, 00:00 SA Cỡ chữ Màu chữ image

 Căn cứ Phương án điều tra thống kê dịch vụ bưu chính công ích năm 2017 ban hành kèm theo Quyết định số 332/QĐ-BTTTT ngày 16/3/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 26/5/2016, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 49/QĐ-STTTT về điều tra thống kê dịch vụ bưu chính công ích tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 (đính kèm).

Kết quả điều tra thống kê năm 2017 tại TPHCM như sau:
1. Điều tra thống kê
*Thư trong nước
- Số cái thư bình quân/kg: 79 thư/kg .
- Giá cước bình quân một thư: 3.093 đ/thư.


* Thư quốc tế
- Số cái thư bình quân trên một kg thư đi quốc tế: 92 thư/kg.
- Giá cước bình quân thư đi quốc tế: 16.159 đ/thư.
- Số cái thư bình quân trên một kg thư quốc tế đến: 68 thư/kg.

2. Đối soát báo cáo số liệu thống kê
- Mức độ sai khác của báo cáo thống kê đối với dịch vụ thư cơ bản trong nước là 0.
- Mức độ sai khác của báo cáo thống kê đối với dịch vụ phát hành báo là 0.
- Mức độ sai khác của báo cáo thống kê đối với dịch vụ thư cơ bản đi quốc tế là 0,0096.
- Mức độ sai khác của báo cáo thống kê đối với dịch vụ thư cơ bản quốc tế đến là 0.

P. BCVT
ICT
Lượt xem: 19917
Bản in Xuất tập tin Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin