image Văn bản chỉ đạo, điều hành
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG SỐ CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (GIAI ĐOẠN 2020 - 2030)
Thứ 6, Ngày 19/06/2020, 01:41 CH image Màu chữ Cỡ chữ
Số ký hiệu: 1326/STTTT-BCVT
Ngày hiệu lực:
Ngày hết hiệu lực:
Người ký:
Loại văn bản: Văn bản hành chính
Cơ quan ban hành: Sở thông tin truyền thông
Trích yếu:
Nội dung:
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố 824/UBND-TH ngày 09/3/2020 về phân công chỉ đạo, điều hành thực hiện chương trình công tác năm 2020; ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Dương Anh Đức tại Thông báo số 322/TB-VP ngày 11/5/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố , Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng dự thảo Đề án phát triển hạ tầng viễn thông và Kế hoạch phát triển hạ tầng số của Thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn 2020 – 2030).

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các Sở, Ngành, UBND các quận huyện và Doanh nghiệp CNTT – Viễn thông phối hợp góp ý hoàn thiện dự thảo Đề án. Các ý kiến góp ý đề nghị đơn vị gửi về cho Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 02 tháng 7 năm 2020 để tổng hợp.

Thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ:

1. Ông Nguyễn Huỳnh Phương Bảo – Phó Trưởng phòng, Phòng Bưu chính viễn thông - Email: nhpbao.stttt@tphcm.gov.vn - Số điện thoại: (028) 3520.2727 - 380.

2. Ông Lê Hoàng Anh Tú – Chuyên viên, Phòng Bưu chính Viễn thông – Email: lhatu.stttt@tphcm.gov.vn – Số điện thoại: (028) 3520.2727 - 352./.

Link tải tài liệu:

1326-STTTT-BCVT.signed.pdf

Tập tin đính kèm:
1326-STTTT-BCVT.signed.pdf
Du thao De an ha tang v2.pdf
Lượt xem: 559 Quay lại Bản in