image Văn bản chỉ đạo, điều hành
Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2019
Thứ 2, Ngày 02/03/2020, 10:45 SA image Màu chữ Cỡ chữ
Số ký hiệu: 123/QĐ-BTTTT
Ngày hiệu lực: 22/01/2020
Ngày hết hiệu lực:
Người ký:
Loại văn bản: Văn bản hành chính
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
Trích yếu:
Nội dung:

Ngày 22/01/2020 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 123/QĐ-BTTTT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2019. Theo Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 123/QĐ-BTTTT  của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyên thông có 01 Quyết định và 05 Thông tư hết hiệu lực toàn bộ và 07 thông tư hết hiệu lực một phần.

Tập tin đính kèm:
Lượt xem: 880 Quay lại Bản in