image Văn bản chỉ đạo, điều hành
Tống số văn bản: 13
STT Số ký hiệu Trích yếu nội dung Tải về
11 1541/BTTTT-VNNIC Về tăng cường triển khai ứng dụng IPV6 trên mạng lưới, dịch vụ của cơ quan nhà nước
12 360/STTTT-BCVT Về mời gọi hợp tác trong triển khai xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh của Thành phố Hồ Chí Minh.
13 2132-STTTT-BCVT Về mời gọi hợp tác trong triển khai các thành phần thuộc Đề án xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh.