image Văn bản chỉ đạo, điều hành
Tống số văn bản: 15
STT Số ký hiệu Trích yếu nội dung Tải về
11 1542/STTTT-BCVT Về phương pháp hướng dẫn triển khai kết nối dữ liệu hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh từ người dân của các đơn vị đến Cổng thông tin 1022
12 2558/BTTTT-CBĐTW V/v Công bố tài liệu hướng dẫn việc xây dựng, triển khai hạ tầng mạng và hệ thống thiết bị; tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối các hệ thống HNTH; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các cuộc họp trực tuyến
13 1541/BTTTT-VNNIC Về tăng cường triển khai ứng dụng IPV6 trên mạng lưới, dịch vụ của cơ quan nhà nước
14 360/STTTT-BCVT Về mời gọi hợp tác trong triển khai xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh của Thành phố Hồ Chí Minh.
15 2132-STTTT-BCVT Về mời gọi hợp tác trong triển khai các thành phần thuộc Đề án xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh.