image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Thủ tục cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
Lĩnh vực
Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
Trình tự thực hiện

Thủ tục cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

- Trường hợp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp bị mất hoặc bị hư hỏng không còn sử dụng được, tổ chức, doanh nghiệp có giấy phép gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép đến Sở Thông tin và Truyền thông.

- Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, Sở Thông tin và Truyền thông xem xét, cấp giấy phép. Trong trường hợp từ chối sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

 
Cách thức thực hiện
- Trực tiếp
- Hoặc qua hệ thống bưu chính
- Qua mạng Internet
Hồ sơ

1. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp bao gồm:

  • Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép (nêu rõ số giấy phép, ngày cấp của giấy phép đã cấp và lý do đề nghị cấp lại giấy phép);
  • Trường hợp giấy phép bị hư hỏng thì gửi kèm theo bản giấy phép bị hư hỏng.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời gian giải quyết

10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 
Đối tượng
Tổ chức
Cơ quan ban hành
Sở Thông tin và Truyền thông
Kết quả
Giấy phép.
Phí, lệ phí

Không.

 
Tên mẫu đơn

Không.

 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không.

 
Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

 
Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm
Lượt xem: 4525 Quay lại Bản in