image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
Lĩnh vực
Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
Trình tự thực hiện

Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

1. Tổ chức, doanh nghiệp có giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép trong những trường hợp sau:

  • Thay đổi tên của tổ chức, doanh nghiệp;
  • Thay đổi địa điểm đặt máy chủ tại Việt Nam;
  • Thay đổi nhân sự chịu trách nhiệm;
  • Thay đổi, bổ sung nội dung thông tin, phạm vi cung cấp cung cấp thông tin (tên miền khi cung cấp trên trang thông tin điện tử, hệ thống phân phối ứng dụng khi cấp cho các thiết bị di động).

2. Tổ chức, doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan cấp giấy phép.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định, cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép đã cấp. Trường hợp từ chối có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện
- Trực tiếp
- Hoặc qua hệ thống bưu chính
- Qua mạng Internet

Hồ sơ

1. Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp bao gồm:

  • Văn bản đề nghị (nêu rõ nội dung, lý do cần sửa đổi, bổ sung);
  • Các tài liệu chứng minh có liên quan.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời gian giải quyết

10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 
Đối tượng
Tổ chức
Cơ quan ban hành
Sở Thông tin và Truyền thông
Kết quả
Giấy phép
Phí, lệ phí

Không

 
Tên mẫu đơn

Không

 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không.

 
Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; 

- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm
Lượt xem: 2698 Quay lại Bản in