image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
Lĩnh vực
Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
Trình tự thực hiện

Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

- Chậm nhất 30 (ba mươi) ngày trước khi hết hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, tổ chức, doanh nghiệp muốn gia hạn giấy phép đã được cấp gửi hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép đến cơ quan cấp giấy phép.

- Trong 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định, cấp gia hạn giấy phép. Trường hợp từ chối có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

- Giấy phép được gia hạn không quá 02 (hai) lần; mỗi lần không quá 02 (hai) năm.

 
Cách thức thực hiện
- Trực tiếp
- Hoặc qua hệ thống bưu chính
- Qua mạng Internet
Hồ sơ

1. Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp bao gồm:

  • Văn bản đề nghị gia hạn (nêu rõ thời gian gia hạn)
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời gian giải quyết

10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 
Đối tượng
Tổ chức
Cơ quan ban hành
Sở Thông tin và Truyền thông
Kết quả
Giấy phép.
Phí, lệ phí

Không.

 
Tên mẫu đơn

Không.

 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không.

Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; 

- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm
Lượt xem: 4759 Quay lại Bản in