image Hỏi đáp
Chi tiết ý kiến và phản hồi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Không nên chiếu phim khơi gợi hằn thù dân tộc Trung - Nhật ở nơi công cộng Ngày tạo: 07/03/2011
Người gửi: Đoàn Phú Huyên Email: hvtest@gmail.com
Địa chỉ: Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh: 1975
Lĩnh vực: Thanh tra Sở
Tài liệu đính kèm:
Nội dung: Kính gửi Thanh tra Sở thông tin - Truyền thông Tp. Hồ Chí Minh Ngày 4/3/2011 vừa qua, tôi có đi chuyến bay từ Tp. HCM về Hà nội. Tại sảnh chờ để lên máy bay tôi thấy có nhiều màn hình TV quảng cáo đang chiếu bộ phim
Thông tin phản hồi
Người phản hồi:
Trả lời:
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm