image Hỏi đáp
Chi tiết ý kiến và phản hồi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Tần số vô tuyến điện Ngày tạo: 13/09/2011
Người gửi: hoàng đình nghĩa Email: ttynhi@gmail.com
Địa chỉ: Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh: 1990
Lĩnh vực: Thanh tra Sở
Tài liệu đính kèm:
Nội dung: cho tôi hỏi bảo vệ trường đại học quốc tế Sài Gòn số 3A xa lộ Hà Nội phường Hiệp Phú Q9 sử dụng bồ đàm làm nhiễu sóng điện thoại di động là do nguyên nhân nào? có phải chưa được đăng ký tần số không ? đề nghị thanh tra sở xem xét việc sử dụng bộ đàm của trường đại học theo đúng quy định để không ảnh hưởng đến lợi ích chung. tôi xin chân thành cảm ơn
Thông tin phản hồi
Người phản hồi:
Trả lời:
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm