image Hỏi đáp
Chi tiết ý kiến và phản hồi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Đại lý internet Ngày tạo: 23/09/2011
Người gửi: bac binh Email: hothientrung@gmail.com
Địa chỉ: Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh: 1990
Lĩnh vực: Thanh tra Sở
Tài liệu đính kèm:
Nội dung: Xin chào đồng chi ! cho tôi hỏi đại lý internet ko có phần mềm quản lý dịch vụ internet có bị phạt không? nếu bị phạt theo khung hình phạt nào. đại lý internet không niêm yết giá và giờ mở của có bị phạt khôn? và nếu bị phạt theo NĐ nào Xin cảm ơn
Thông tin phản hồi
Người phản hồi:
Trả lời:
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm