image Văn bản quy phạm pháp luật
Thứ 5, Ngày 24/10/2019, 01:05 CH image Màu chữ Cỡ chữ
Số ký hiệu: 1688/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành: 11/10/2019
Ngày hiệu lực: 11/10/2019
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền Thông
Người ký: Thứ trưởng Phan Tâm
Trích yếu:
Về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước
Tập tin đính kèm:
1688. Sua doi bo sung 2378.PDF
Quay lại Bản in