image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Thủ tục Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
Lĩnh vực
Xuất bản, in và Phát hành
Trình tự thực hiện

Thủ tục Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

- Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh thuộc danh mục tài liệu quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 12 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP lập hồ sơ gửi Sở và nộp phí thẩm định nội dung tài liệu để cấp giấy phép.

-  Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở phải cấp giấy phép xuất bản, đóng dấu vào bản thảo tài liệu và lưu lại một bản; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Lưu ýCác hồ sơ gửi qua hệ thống bưu chính chỉ được tiếp nhận và giải quyết khi những giấy tờ trong hồ sơ được chứng thực theo đúng quy định của pháp luật; có thông tin liên hệ đầy đủ .

Cách thức thực hiện
- Nộp trực tiếp tại Sở;
- Nộp qua hệ thống bưu chính;
- Nộp qua mạng Internet: Nộp qua cổng dịch vụ công trực tuyến phải có chứng thư số của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đề nghị cấp phép để xác nhận trên toàn bộ hồ sơ; nộp qua email phải là bản quét (scan) từ bản giấy có định dạng không cho phép can thiệp, sửa đổi có chữ ký, đóng dấu như bản giấy và thực hiện theo hướng dẫn trên Cổng thông tin điện tử của Sở.
Hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh;

- Hai (02) bn tho tài liu in trên giy có đóng du ca cơ quan, tchc đề nghcp giy phép xut bn ti trang đầu và giáp lai gia các trang bn tho hoc 01 bn tho lưu trong thiết blưu trữ đin tvi định dng  không cho phép can thip, sa đổi; Trường hp tài liu không kinh doanh xut bn dng đin tthì np mt (01) bn tho đin tcó chký sca thtrưởng cơ quan, tchc đề nghcp phép xut bn;

- Đối vi tài liu bng tiếng nước ngoài, tiếng dân tc thiu sVit Nam phi kèm theo bn dch tiếng Vit có đóng du ca cơ quan, tchc đề nghcp giy phép xut bn.

- Ý kiến xác nhận bằng văn bản:

+ Đối với tài liệu của các đơn vị quân đội nhân dân, công an nhân dân phải có ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc cơ quan được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an ủy quyền.

+ Đối với tài liệu lịch sử Đảng, chính quyền địa phương; tài liệu phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương phải có ý kiến của tổ chức đảng, cơ quan cấp trên.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời gian giải quyết

15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Đối tượng
Tổ chức, Doanh nghiệp tại địa phương.
Cơ quan ban hành
Sở Thông tin và Truyền thông
Kết quả
Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh.
Phí, lệ phí

Phí thẩm định nội dung tài liệu để cấp giấy phép:

+ Tài liệu in trên giấy: 15.000 đồng/trang quy chuẩn;

+ Tài liệu điện tử dưới dạng đọc: 6.000 đồng/phút;

+ Tài liệu điện tử dưới dạng nghe, nhìn: 27.000 đồng/phút.

Tên mẫu đơn

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (Mu s14, Phlc ban hành kèm theo Thông tư s01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 ca Btrưởng BThông tin và Truyn thông)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không có

Cơ sở pháp lý

- Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012;

- Nghị  định số 195/2013/NĐ-CP  ngày  21 tháng  11  năm  2013  của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;

- Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh;

- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ- CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản.

Tài liệu đính kèm
1594630864582+mau14.docx
Lượt xem: 5274 Quay lại Bản in