image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
Lĩnh vực
Xuất bản, in và Phát hành
Trình tự thực hiện

Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

- Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm bị mất hoặc bị hư hỏng, cơ sở in lập hồ sơ gửi đến Sở đề nghị cấp lại giấy phép.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở phải cấp lại giấy phép; trường hợp không cấp lại giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện
- Nộp trực tiếp tại Sở;
- Nộp qua hệ thống bưu chính;
- Nộp qua mạng Internet.
Hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động in;

- Bản chính giấy phép bị hư hỏng hoặc bản sao giấy phép (nếu có) trong trường hợp bị mất.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời gian giải quyết

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 
Đối tượng
Cơ sở in tại địa phương
Cơ quan ban hành
Sở Thông tin và Truyền thông
Kết quả
Giấy phép hoạt động in
Phí, lệ phí

Không có.

 
Tên mẫu đơn

- Đơn đề nghị cấp đổi/cấp lại giấy phép hoạt động in (Mẫu số 18, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không có.

 
Cơ sở pháp lý

- Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012;

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;

- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT  ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản.

 
Tài liệu đính kèm
1594714410318+Mẫu số 18.docx
Lượt xem: 3887 Quay lại Bản in