image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
Lĩnh vực
Xuất bản, in và Phát hành
Trình tự thực hiện

Thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

- Cơ quan, tổ chức và cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh đến Sở nơi đặt trụ sở hoặc nơi có cửa khẩu mà xuất bản phẩm được nhập khẩu.

- Riêng đối với Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội: Cơ quan, tổ chức ở trung ương, tổ chức nước ngoài có trụ sở tại thành phố Hà Nội gửi hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội.

- Trong thời hạn 15 ngày (11 ngày làm việc) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở phải cấp giấy phép; Đối với trường hợp xuất bản phẩm không kinh doanh có dấu hiệu vi phạm pháp luật: 23 ngày làm việc kể từ ngày nhận được xuất bản phẩm nhập khẩu để thẩm định nội dung.

 

Cách thức thực hiện
- Nộp trực tiếp tại Sở;
- Nộp qua hệ thống bưu chính.
Hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp giấy phép  nhập  khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh;

- Danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời gian giải quyết

- Đối với trường hợp không phải thẩm định nội dung xuất bản phẩm: 15 ngày (11 ngày làm việc) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

- Đối với trường hợp xuất bản phẩm không kinh doanh có dấu hiệu vi phạm pháp luật: 23 ngày làm việc kể từ ngày nhận được xuất bản phẩm nhập khẩu để thẩm định nội dung

Đối tượng
Cá nhân, tổ chức
Cơ quan ban hành
Sở Thông tin và Truyền thông
Kết quả
Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh.
Phí, lệ phí

- Lệ phí : 50.000 đồng/hồ sơ (Theo quy định tại Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính).

- Phí: Không có

Tên mẫu đơn

- Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (Mu s30);

- Danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh (Mu s31). (Các mu trên ban hành ti Phlc kèm theo Thông tư s01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 ca Btrưởng BThông tin và Truyn thông)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không có.

Cơ sở pháp lý

- Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012;

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;

- Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh;

- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản.

Tài liệu đính kèm
Mẫu số 30.docx
Mẫu số 31.docx
Lượt xem: 15725 Quay lại Bản in