image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Thủ tục Cấp phép hoạt động triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm
Lĩnh vực
Xuất bản, in và Phát hành
Trình tự thực hiện

Thủ tục Cấp phép hoạt động triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

- Bước 1: Công dân, tổ chức thực hiện TTHC cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Bước 2: Công dân, tổ chức lựa chọn một trong các hình thức nộp hồ sơ phù hợp.

Cán bộ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.

 + Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: viết phiếu nhận hoặc phản hồi thông tin và hẹn trả kết quả.

 + Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ: trả lại hồ sơ và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Công dân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ và thực hiện lại Bước 1.

- Bước 3: Công dân, tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính hoặc sử dụng hình thức trực tuyến qua mạng.

Lưu ý :  Các hồ sơ gửi qua hệ thống bưu chính chỉ được tiếp nhận và giải quyết khi những giấy tờ trong hồ sơ được chứng thực theo đúng quy định của pháp luật; có thông tin liên hệ đầy đủ.
 
Cách thức thực hiện
- Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính – Sở Thông tin và Truyền thông thành phố HCM số 59, Đường Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).
- Cách 2: Qua hệ thống bưu chính.
Nơi tiếp nhận đối với các hồ sơ gửi qua bưu chính:
Sở Thông tin và Truyền thông thành phố HCM số 59, Đường Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1
- Cách 3: Nộp hồ sơ trực tuyến, truy cập tại địa chỉ trang thông tin điện tử: https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn
Hồ sơ

1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm, gồm có:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép trong đó ghi rõ mục đích, thời gian, địa điểm và tên các đơn vị tham gia triển lãm, hội chợ.

b) Danh mục xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ theo mẫu quy định.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 
Thời gian giải quyết

10 (Mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 
Đối tượng
Cá nhân, tổ chức.
Cơ quan ban hành
Sở Thông tin và Truyền thông
Kết quả
1. Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm (đối với hồ sơ đạt yêu cầu);
2. Văn bản trả lời (nêu rõ lý do):
- Văn bản đề nghị bổ sung hồ sơ.
- Hoặc văn bản từ chối cấp phép (đối với hồ sơ không đạt yêu cầu).
Phí, lệ phí

Không có.

 
Tên mẫu đơn

- Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm (Mẫu số 33 – Phụ lục Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT);

- Danh mục xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ (Mẫu số 34 – Phụ lục Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không có.

 
Cơ sở pháp lý

Không có

Lưu ý: Sở Thông tin và Truyền thông từ chối cấp phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm các trường hợp có danh mục xuất bản phẩm sau đây:

+ Xuất bản phẩm có nội dung vi phạm khoản 1 Điều 10 của Luật xuất bản;

+ Xuất bản phẩm không có nguồn gốc hợp pháp;

+ Xuất bản phẩm đã bị đình chỉ phát hành, thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, tiêu hủy.

 
Tài liệu đính kèm
Mẫu số 33- Đơn ĐN cấp GP TCTLHC.doc
Mẫu số 34- DM XBP TLHC.doc
Lượt xem: 4402 Quay lại Bản in