image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Thủ tục Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài
Lĩnh vực
Xuất bản, in và Phát hành
Trình tự thực hiện

Thủ tục Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

- Bước 1: Công dân, tổ chức thực hiện TTHC cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Bước 2: Công dân, tổ chức lựa chọn một trong các hình thức nộp hồ sơ phù hợp.

Cán bộ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.

 + Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: viết phiếu nhận hoặc phản hồi thông tin và hẹn trả kết quả.

 + Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ: trả lại hồ sơ và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Công dân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ và thực hiện lại Bước 1.

- Bước 3: Công dân, tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính hoặc sử dụng hình thức trực tuyến qua mạng.

Lưu ý:  Các hồ sơ gửi qua hệ thống bưu chính chỉ được tiếp nhận và giải quyết khi những giấy tờ trong hồ sơ được chứng thực theo đúng quy định của pháp luật; có thông tin liên hệ đầy đủ
Cách thức thực hiện
- Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính – Sở Thông tin và Truyền thông thành phố HCM số 59, Đường Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).
- Cách 2: Qua hệ thống bưu chính.
Nơi tiếp nhận đối với các hồ sơ gửi qua bưu chính: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố HCM số 59, Đường Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1
- Cách 3: Nộp hồ sơ trực tuyến, truy cập tại địa chỉ trang thông tin điện tử: https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn
Hồ sơ

1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép in gia công cho tổ chức, cá nhân nước ngoài;

b) Hai bản mẫu xuất bản phẩm đặt in;

c) Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm;

d) Bản sao có chứng thực hợp đồng in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài; trường hợp hợp đồng bằng tiếng nước ngoài thì phải kèm theo bản dịch tiếng Việt;

e) Bản sao hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đặt in hoặc giấy ủy quyền, giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền đặt in.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời gian giải quyết

10 ngày (tương đương 7 ngày làm việc) kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.

 
Đối tượng
Tổ chức
Cơ quan ban hành
Sở Thông tin và Truyền thông
Kết quả
1. Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài
(đối với hồ sơ đạt yêu cầu)
2. Văn bản trả lời (nêu rõ lý do):
- Văn bản đề nghị bổ sung hồ sơ.
- Hoặc văn bản từ chối cấp phép (đối với hồ sơ không đạt yêu cầu).
Phí, lệ phí

Không có.

 
Tên mẫu đơn

- Đơn đề nghị cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài (Mẫu số 20 Phụ lục Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Cơ sở in có giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm được in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

 
Cơ sở pháp lý

Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 ngày 20/11/2012;

Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;

Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.
Tài liệu đính kèm
Mẫu số 20- Đơn đề nghị cấp GPHĐ In gia công cho NN.doc
Mẫu số 21- Giấy phép In GCXBP cho NN.doc
Mẫu số 22- Sổ ghi chép QL ấn phẩm nhận in.doc
Lượt xem: 4317 Quay lại Bản in