image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Thủ tục cho phép họp báo (nước ngoài)
Lĩnh vực
Báo chí
Trình tự thực hiện

Thủ tục cho phép họp báo (nước ngoài) 

- Bước 1: Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam, đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam theo lời mời của các cơ quan Bộ, ngành địa phương hoặc cơ quan nhà nước khác của Việt Nam có nhu cầu tổ chức họp báo tại Thành phố Hồ Chí Minh phải gửi hồ sơ tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông (số 59, Đường Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút) ít nhất 02 ngày làm việc trước khi tiến hành họp báo. Đối với cơ quan đại diện nước ngoài, đơn đề nghị đồng gửi Bộ Ngoại giao để thông báo.

(Khoản 2, Khoản 4, Khoản 6 Điều 18 của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012; Khoản 1 Điều 5 của Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014)

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ:

  • Đối với hồ sơ nộp trực tiếp: công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
  • Đối với hồ sơ được gửi qua bưu điện: Thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung các loại giấy tờ theo quy định tới tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.

- Bước 3: Trong thời hạn 02 (hai) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định hồ sơ để cấp phép.

- Bước 4: Người nộp căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Thông tin và Truyền thông.

 
Cách thức thực hiện
Nộp và nhận kết quả tại Sở Thông tin và Truyền thông.
Hồ sơ

Văn bản của cơ quan, tổ chức, cá nhân xin họp báo ghi rõ:

+ Nội dung họp báo;

+ Ngày, giờ họp báo;

+ Địa điểm;

+ Thành phần tham dự;

+ Người chủ trì, chức danh của người chủ trì.

+ Giấy chứng nhận tư cách pháp nhân (đối với cơ quan, tổ chức) hoặc Giấy tờ tùy thân đối với cá nhân.

+ Các tài liệu khác có liên quan đến nội dung nội dung của họp báo (VD: họp báo giới thiệu sách cần có giấy phép của NXB về cuốn sách đó, họp báo giới thiệu chương trình ca nhạc cần bổ sung thêm giấy phép tổ chức biểu diễn của chương trình ca nhạc….)
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

 
Thời gian giải quyết

02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 
Đối tượng
Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam, đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam theo lời mời của các cơ quan Bộ, ngành địa phương hoặc cơ quan nhà nước khác của Việt Nam
Cơ quan ban hành
Sở Thông tin và Truyền thông
Kết quả
Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận nêu rõ lý do.
Phí, lệ phí

Không.

 
Tên mẫu đơn

Đơn đề nghị (Mẫu 02/BTTTT ban hành kèm theo Thông tư 04/2014/TT-BTTTT

 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Nội dung họp báo phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và mục đích của tổ chức đó.

- Không vi phạm các quy định tại Điều 9 Luật Báo chí.

- Phải đăng ký bằng văn bản chậm nhất trước 2 ngày làm việc trước khi tiến hành họp báo.

 
Cơ sở pháp lý

-  Căn cứ Luật Báo chí năm 2016;

- Căn cứ Quyết định số 4712/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ủy quyền cho các Sở - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân Thành phố;

- Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;

- Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/ NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;
Tài liệu đính kèm
don de nghi hop bao.docx
Lượt xem: 3894 Quay lại Bản in