image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Thủ tục cho phép họp báo (trong nước)
Lĩnh vực
Báo chí
Trình tự thực hiện

Thủ tục cho phép họp báo (trong nước)

- Bước 1: Cơ quan, Tổ chức, công dân Việt Nam tổ chức họp báo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tổ chức họp báo phải báo trước bằng văn bản trước 24 giờ tính đến thời điểm dự định họp báo tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng của Sở Thông tin và Truyền thông (số 59, Đường Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1), từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

Hoặc qua hệ thống bưu chính, từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút)

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ:

Ÿ Đối với hồ sơ nộp trực tiếp: công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Ÿ Đối với hồ sơ được gửi qua bưu điện: Thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung các loại giấy tờ theo quy định tới tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.

- Bước 3: Kể từ khi nhận được đơn đề nghị của tổ chức, công dân về việc họp báo trước 24 giờ tính đến thời Điểm dự định họp báo; trường hợp không có văn bản trả lời, tổ chức, công dân được tiến hành họp báo.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Thông tin và Truyền thông.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông hoặc thông qua hệ thống bưu chính
Hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

Nội dung thông báo gồm những thông tin sau đây:

+ Địa Điểm họp báo;

+ Thời gian họp báo;

+ Nội dung họp báo;

+ Người chủ trì họp báo.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính.
- Mẫu đính kèm: Thông báo họp báo 

 
Thời gian giải quyết

Việc họp báo chỉ được tổ chức khi Sở Thông tin và Truyền thông đồng ý bằng văn bản trong thời gian quy định trước 24 giờ tính đến thời Điểm dự định họp báo; trường hợp không có văn bản trả lời, tổ chức, công dân được tiến hành họp báo.

Đối tượng
Cơ quan, Tổ chức, công dân Việt Nam tổ chức họp báo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Cơ quan ban hành
Sở Thông tin và Truyền thông
Kết quả
Văn bản chấp thuận hoặc văn bản không chấp thuận về tổ chức họp báo (nêu rõ lý do) .
Phí, lệ phí

Không

 
Tên mẫu đơn

Thông báo họp báo (mẫu tham khảo đính kèm)

 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Nội dung họp báo phải đúng với nội dung đã được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí trả lời chấp thuận, trường hợp không có văn bản trả lời thì phải đúng với nội dung đã thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.

- Không vi phạm các quy định sau:

1. Đăng, phát thông tin chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có nội dung:

a) Xuyên tạc, phỉ báng, phủ nhận chính quyền nhân dân;

b) Bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân;

c) Gây chiến tranh tâm lý.

2. Đăng, phát thông tin có nội dung:

a) Gây chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân, giữa Nhân dân với chính quyền nhân dân, với lực lượng vũ trang nhân dân, với tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;

b) Gây hằn thù, kỳ thị, chia rẽ, ly khai dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam;

c) Gây chia rẽ người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người theo các tôn giáo khác nhau, chia rẽ các tín đồ tôn giáo với chính quyền nhân dân, với tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; xúc phạm niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo;

d) Phá hoại việc thực hiện chính sách đoàn kết quốc tế.

3. Đăng, phát thông tin có nội dung kích động chiến tranh nhằm chống lại độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

4. Xuyên tạc lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, anh hùng dân tộc.

5. Tiết lộ thông tin thuộc danh Mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật.

6. Thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan; thông tin về những chuyện thần bí gây hoang mang trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội và sức khỏe của cộng đồng.

7. Kích động bạo lực; tuyên truyền lối sống đồi trụy; miêu tả tỉ mỉ những hành động dâm ô, hành vi tội ác; thông tin không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

8. Thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; quy kết tội danh khi chưa có bản án của Tòa án.

9. Thông tin ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường về thể chất và tinh thần của trẻ em.

 
Cơ sở pháp lý

- Luật Báo chí ngày 05 tháng 04 năm 2016;

- Quyết định 968/QĐ-BTTTT ngày 22 tháng 06 năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Tài liệu đính kèm
ChoPhep Hopbao.docx
Lượt xem: 3345 Quay lại Bản in