image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Thủ tục Phát hành thông cáo báo chí
Lĩnh vực
Báo chí
Trình tự thực hiện

Thủ tục Phát hành thông cáo báo chí

- Bước 1: Cơ quan, tổ chức nước ngoài có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh không tổ chức họp báo nhưng có nhu cầu phát hành thông cáo báo chí phải gửi hồ sơ tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông (số 59, Đường Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1), từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ:

  • Đối với hồ sơ nộp trực tiếp: công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
  • Đối với hồ sơ được gửi qua bưu điện: Thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung các loại giấy tờ theo quy định tới tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.

- Bước 3: Trong thời hạn sau 24 tiếng đồng hồ, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp phép phát hành thông cáo báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân Thành phố cấp phép.

- Bước 4: Cơ quan, tổ chức căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Thông tin và Truyền thông.

 
Cách thức thực hiện
Nộp và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông hoặc qua hệ thống bưu chính.
Hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:
+ Đơn đề nghị (theo mẫu),
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
- Đính kèm: Đơn đề nghị xuất bản bản tin, phát hành thông cáo báo chí

 
Thời gian giải quyết

Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam có nhu cầu phát hành thông cáo báo chí phải nộp hồ sơ theo quy định ít nhất trước 2 ngày làm việc so với thời gian dự định phát hành thông cáo báo chí.

 

Sau 24 tiếng đồng hồ kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông không có văn bản trả lời thì cơ quan, tổ chức đó được phép phát hành thông cáo báo chí.
Đối tượng
Cơ quan, tổ chức nước ngoài có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành
Sở Thông tin và Truyền thông
Kết quả
Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận của Ủy ban nhân dân Thành phố nêu rõ lý do.
Phí, lệ phí

Không.

 
Tên mẫu đơn

Đơn đề nghị (Mẫu 01/BTTTT ban hành kèm theo Thông tư 04/2014/TT-BTTTT)

 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Đối với cơ quan đại diện nước ngoài:

+ Có người chịu trách nhiệm về việc phát hành thông cáo báo chí;

+ Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin; đối tượng phục vụ của thông cáo báo chí;

+ Có trụ sở chính thức và các điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc phát hành thông cáo báo chí.

- Đối với cơ quan, tổ chức nước ngoài:

+ Hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;

+ Có người chịu trách nhiệm về việc phát hành thông cáo báo chí;

+ Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin; đối tượng phục vụ của thông cáo báo chí;

+ Có trụ sở chính thức và các điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc phát hành thông cáo báo chí.

(Mục 2, Phần B của danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 777/QĐ-BTTTT ngày 10 tháng 06 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
Cơ sở pháp lý

- Luật Báo chí năm 2016;

- Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

- Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;

- Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/ NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;

- Quyết định số 20/2007/QĐ-BVHTT ngày 09/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin về việc bãi bỏ một số quy định về thủ tục trong hồ sơ xin cấp giấy phép để thực hiện thủ tục một cửa;

- Quyết định 4268/QĐ-BTTTT ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Tài liệu đính kèm
Don-de-nghi-xuat-ban-ban-tin-phat-hanh-thong-cao-bao-chi.docx
Lượt xem: 2317 Quay lại Bản in