image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Thủ tục cho phép họp báo (trong nước)
Lĩnh vực
Báo chí
Trình tự thực hiện

Thủ tục cho phép họp báo (trong nước)

- Bước 1: Cơ quan, Tổ chức, công dân Việt Nam tổ chức họp báo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tổ chức họp báo phải báo trước bằng văn bản trước 24 giờ tính đến thời điểm dự định họp báo tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng của Sở Thông tin và Truyền thông (số 59, Đường Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1), từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

Hoặc qua hệ thống bưu chính, từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút)

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ:

Ÿ Đối với hồ sơ nộp trực tiếp: công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Ÿ Đối với hồ sơ được gửi qua bưu điện: Thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung các loại giấy tờ theo quy định tới tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.

- Bước 3: Kể từ khi nhận được đơn đề nghị của tổ chức, công dân về việc họp báo trước 24 giờ tính đến thời Điểm dự định họp báo; trường hợp không có văn bản trả lời, tổ chức, công dân được tiến hành họp báo.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Thông tin và Truyền thông.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông hoặc thông qua hệ thống bưu chính
Hồ sơ

- Văn bản của cơ quan, tổ chức, cá nhân xin họp báo ghi rõ:

+ Nội dung họp báo;

+ Ngày, giờ họp báo;

+ Địa điểm;

+ Thành phần tham dự;

+ Người chủ trì, chức danh của người chủ trì.

+ Giấy chứng nhận tư cách pháp nhân (đối với cơ quan, tổ chức) hoặc Giấy tờ tùy thân đối với cá nhân.

+ Các tài liệu khác có liên quan đến nội dung nội dung của họp báo (VD: họp báo giới thiệu sách cần có giấy phép của NXB về cuốn sách đó, họp báo giới thiệu chương trình ca nhạc cần bổ sung thêm giấy phép tổ chức biểu diễn của chương trình ca nhạc….)
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời gian giải quyết

- Trường hợp tổ chức, công dân Việt Nam muốn họp báo:   Cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam có quyền tổ chức họp báo để công bố, tuyên bố, giải thích, trả lời các nội dung có liên quan tới nhiệm vụ, quyền hạn hoặc lợi ích của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó.

            Cơ quan, tổ chức, công dân tổ chức họp báo phải thông báo bằng văn bản trước 24 giờ tính đến thời Điểm dự định họp báo cho cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.

          Cơ quan quản lý nhà nước về báo chí có trách nhiệm trả lời cơ quan, tổ chức, công dân về việc họp báo trong thời gian quy định tại Khoản 3 Điều này; trường hợp không có văn bản trả lời, tổ chức, công dân được tiến hành họp báo.

          Thủ tục cho phép tổ chức họp báo thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

Đối tượng
Cơ quan, Tổ chức, công dân Việt Nam tổ chức họp báo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Cơ quan ban hành
Sở Thông tin và Truyền thông
Kết quả
Văn bản chấp thuận hoặc văn bản không chấp thuận về tổ chức họp báo (nêu rõ lý do) .
Phí, lệ phí

Không

 
Tên mẫu đơn

Thông báo họp báo (mẫu tham khảo đính kèm)

 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Nội dung họp báo phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và mục đích của tổ chức đó.

- Không vi phạm các quy định tại Điều 09 Luật Báo chí.

- Phải thông báo bằng văn bản trước 24 giờ tính đến thời điểm dự định họp báo.

Cơ sở pháp lý

Căn cứ Luật Báo chí năm 2016;

- Căn cứ Quyết định số 4712/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ủy quyền cho các Sở - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân Thành phố;
Tài liệu đính kèm
1570776422456+MẪU 02 TBHB.docx
Lượt xem: 8518 Quay lại Bản in