image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Thủ tục Đề nghị đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương (nước ngoài)
Lĩnh vực
Báo chí
Trình tự thực hiện

Thủ tục Đề nghị đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương (nước ngoài) 

- Bước 1: Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam có nhu cầu đăng tin, bài, phát biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng của Thành phố Hồ Chí Minh phải gửi hồ sơ tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông (số 59, Đường Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1), từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

 + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp.

 + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ:

  • Đối với hồ sơ nộp trực tiếp: công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
  • Đối với hồ sơ được gửi qua bưu điện: Thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung các loại giấy tờ theo quy định tới tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.

- Bước 3: Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện việc thẩm định hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân Thành phố cấp phép.

- Bước 4: Cơ quan, tổ chức, căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông.

 
Cách thức thực hiện
Nộp và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông hoặc qua hệ thống bưu chính.
Hồ sơ

Đơn đề nghị ( theo mẫu 05/BTTTT)  cơ quan, tổ chức đề nghị đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng ghi rõ:

1. Tên cơ quan, tổ chức đề nghị đăng tin, bài, phát biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng. ( Địa chỉ, Điệnt hoại, Fax, Website, Email, Đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo….Giấy phép/Quyết định thành lập số:…Cấp ngày …), Cơ quan cấp giấy phép…)

2. Mục đích thông tin;  

3.Nội dung thông tin, bài, phát biểu;

4.Ngày, giờ dự kiến đăng, phát tin, bài , phát biểu;

5.Cơ quan báo chí dự kiến đăng, phát sóng;

6.Tên, chức danh người phát biểu hoặc người viết;

- Số lượng hồ sơ : 01 bộ
Thời gian giải quyết

           Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam có nhu cầu đăng tin, bài, phát biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng phải gửi hồ sơ tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông (số 59, Đường Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1), từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

-         Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam có nhu cầu đăng tin, bài, phát biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng phải gửi Đơn đề nghị ( theo mẫu số 5)  bằng văn bản trước 07 ngày làm việc tính đến thời Điểm dự định đăng, phát trên các phương tiện truyền thông đại chúng cho cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.

 
Đối tượng
Tổ chức, cơ quan.
Cơ quan ban hành
Sở Thông tin và Truyền thông
Kết quả
Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận nêu rõ lý do.
Phí, lệ phí

Không

 
Tên mẫu đơn

- Đơn đề nghị (Mẫu 05/BTTTT ban hành kèm theo Thông tư 04/2014/TT-BTTTT).

 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Nội dung đề nghị  đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương (nước ngoài) phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và mục đích của tổ chức đó.

- Không vi phạm các quy định tại Điều 09 Luật Báo chí.

- Phải thông báo bằng văn bản trước 05 ngày làm việc tính đến thời điểm dự định đề nghị  đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương (nước ngoài).

 
Cơ sở pháp lý

-  Căn cứ Luật Báo chí năm 2016;

- Căn cứ Quyết định số 4712/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ủy quyền cho các Sở - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân Thành phố;

       - Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;

      - Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/ NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;
Tài liệu đính kèm
Don-de-nghi-dang-tin-bai-phat-bieu-len-phuong-tien-thong-tin-dai-chung-cua-viet-nam.docx
Lượt xem: 3120 Quay lại Bản in