image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Thủ tục Cấp phép xuất bản bản tin
Lĩnh vực
Báo chí
Trình tự thực hiện

Thủ tục Cấp phép xuất bản bản tin

 Bước 1: Cơ quan, tổ chức đến Sở Thông tin và Truyền thông lấy mẫu hồ sơ hoặc vào website: www.ict-hcm.gov.vn tải các biểu mẫu liên quan.

 - Bước 2: Cơ quan, tổ chức hoàn thành các giấy tờ theo quy định, nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Sở Thông tin và Truyền thông hoặc qua đường bưu chính.

 - Bước 3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ không đầy đủ và không hợp lệ, yêu cầu bổ sung hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ viết phiếu biên nhận hẹn ngày trả kết quả.

 - Bước 4: Cơ quan, tổ chức đến Sở Thông tin và Truyền thông nhận giấy phép

Cách thức thực hiện
- Cách 1: Nộp và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông hoặc qua hệ thống bưu chính.
- Cách 2: Nộp trực tuyến trên trang Dịch vụ công, tại đây
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/icloudgate/version4/30.98.H29/ps/page/bs/service/thongtinlienhe.cpx?procedure=535a079b300482e87f13eef5&bucket=30.98.H29&orgcode=2dc1e7e5-458a-4756-9bf4-4ea4dd559290
Hồ sơ

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin cấp giấy phép.
+ Bản sao Quyết định thành lập, cho phép thành lập cơ quan, tổ chức, pháp nhân có chứng nhận của công chứng hoặc của cơ quan có thẩm quyền.
+ Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin.
+ Măng-sét của bản tin.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính).
Đính kèm:
+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin
+ Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin

Thời gian giải quyết

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng
Tổ chức.
Cơ quan ban hành
Sở Thông tin và Truyền thông
Kết quả
Giấy phép.
Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn

- Đơn xin cấp phép xuất bản bản tin (trong nước).
- Sơ yếu lý lịch người chịu trách nhiệm bản tin.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Người chịu trách nhiệm về việc xuất bản bản tin có nghiệp vụ quản lý thông tin;
- Tổ chức bộ máy hoạt động phù hợp bảo đảm cho việc xuất bản bản tin;
- Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin, kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in, đối tượng phục vụ của bản tin;
- Có địa điểm làm việc chính thức và các điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc xuất bản bản tin.

Cơ sở pháp lý

- Luật xuất bản năm 2004;

- Nghị định 111/2005/NĐ - CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản;

- Quyết định số 53/2003/QĐ-BVHTT ngày 04/9/2003 của Bộ Trưởng Bộ VHTT ban hành Quy chế xuất bản bản tin.

Tài liệu đính kèm
so-yeu-ly-lich.docx
xuat-ban-ban-tin.docx
Lượt xem: 1159 Quay lại Bản in