image Bưu chính, viễn thông
Tìm kiếm nâng cao
Tống số văn bản: 276
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Tải về
261 190/2004/QĐ-TTg 08/11/2004 Quyết định số 190/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 8/1/2004 về việc quản lý dịch vụ chuyển phát.
262 157/2004/NĐ-CP 18/08/2004 Nghị định số 157/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/8/2004 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về bưu chính.
263 157/2004/NĐ - CP 18/08/2004 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về bưu chính
264 142/2004/NĐ-CP 08/07/2004 Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08/7/2004 quy định xử phạt vi phạm hành chính về Bưu chính, Viễn thông và tần số vô tuyến điện.
265 24/2004/NĐ-CP 14/01/2004 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VỀ TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
266 75/2003/NĐ-CP 26/06/2003 NGHỊ ĐỊNH 75/2003/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin.
267 92/2003/QĐ-BBCVT 26/05/2003 Quyết định số 92/2003/QĐ-BBCVT của Bộ trưởng Bộ bưu chính viễn thông ngày 26/5/2003 về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.
268 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD Thông tư liên tịch Hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động
269 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD Thông tư liên tịch Hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động
270 1397/STTTT-BCVT Về góp ý dự thảo Quyết định về quy định thiết lập và sử dụng hạ tầng bưu chính, viễn thông trong các tòa nhà có nhiều chủ sử dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
271 06/2016/NĐ-CP Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình
272 06/2016/NĐ-CP Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình
273 02/2016/TT-BTTTT Quy định kiểm tra tần số vô tuyến điện
274 12/2017//TT-BTTTT Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục thiết bi viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định
275 14/2017/TT-BTTTT Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 18/2011/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truỵền thông ban hành Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng
276 07/2016/TT-BTTTT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay (QCVN 101:2016/BTTTT).