image Thủ tục hành chính
Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (phạm vi nội tỉnh)
Lĩnh vực
Bưu chính, chuyển phát
Trình tự thực hiện
Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (phạm vi nội tỉnh)
 

- Bước 1: Trường hợp cần thay đổi nội dung ghi trong giấy phép bưu chính đã được cấp, Doanh nghiệp đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (đối với hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo bưu chính trong phạm vi nội tỉnh) phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông (số 59, Đường Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1), từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 00 phút).

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

* Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp.

* Trường hợp hồ sơ chưađầy đủ, chưa hợp lệ:

+ Đối với với hồ sơ nộp trực tiếp: công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Đối với hồ sơ được gửi qua bưu điện: Thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung các loại giấy tờ theo quy định tới tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.

- Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ  Sở Thông tin và Truyền thông thẩm tra và cấp phép sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính được thực hiện. Trường hợp không chấp thuận sửa đổi, bổ sung, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung, Sở Thông tin và Truyền thông phải có thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

- Bước 4: Doanh nghiệp căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Thông tin và Truyền thông.
 
Cách thức thực hiện
- Cách 1: Nộp và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông hoặc qua hệ thống bưu chính.
- Cách 2: Nộp trực tuyến trên trang Dịch vụ công, tại đây:https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/icloudgate/version4/30.98.H29/ps/page/bs/service/thongtinlienhe.cpx?procedure=53f67d7ae4b00f7a3998f704&bucket=30.98.H29&orgcode=2dc1e7e5-458a-4756-9bf4-4ea4dd559290
Hồ sơ

-Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính;

+ Tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính;

+ Bản sao giấy phép bưu chính đã được cấp lần gần nhất.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản gốc).

 
Thời gian giải quyết

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định hoặc 05 ngày làm việc trong trường hợp không chấp thuận sửa đổi, bổ sung.

 
Đối tượng
Doanh nghiệp
Cơ quan ban hành
Sở Thông tin và Truyền thông
Kết quả
Giấy phép hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do.
Phí, lệ phí

Phí thẩm định: 1.500.000 đồng/trường hợp

 
Tên mẫu đơn

Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ).

 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không.

 
Cơ sở pháp lý

- Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/6/2010;

- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính Phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính;

- Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính;

- Quyết định 968/QĐ-BTTTT ngày 22 tháng 06 năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 
Tài liệu đính kèm
Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính.docx
Lượt xem: 840 Quay lại Bản in