image Thủ tục hành chính
Thủ tục xác nhận thông báo thay đổi hoạt động bưu chính của chi nhánh/ văn phòng đại diện
Lĩnh vực
Bưu chính, chuyển phát
Trình tự thực hiện
Thủ tục xác nhận thông báo thay đổi hoạt động bưu chính của chi nhánh/ văn phòng đại diện
 
- Bước 1: Trường hợp có thay đổi nội dung đã thông báo, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nội tỉnh, các tổ chức quy định tại điểm g khoản 1 Điều 25 của Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/6/2010 phải chuẩn bị hồ sơ và nộp trực tiếp hoặc gửi qua mạng bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông (số 59, Đường Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút).
- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:
* Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ:
+ Đối với hồ sơ nộp trực tiếp: Công chức tiếp nhận hồ sơ cấp giấy biên nhận cho người nộp.
+ Đối với hồ sơ gửi qua mạng bưu chính: Công chức tiếp nhận hồ sơ gửi giấy biên nhận cho người nộp qua mạng bưu chính.
* Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ:
+ Đối với hồ sơ nộp trực tiếp: Công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
+ Đối với hồ sơ gửi qua mạng bưu chính: Công chức tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
- Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi các nội dung quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 10 của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 thì doanh nghiệp, tổ chức phải thông báo bằng văn bản cho Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh.
(Khoản 2, Điều 10 của Nghị định số 47/2011/NĐ- CP ngày 17/06/2011)
- Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Thông tin và Truyền thông.
 
Cách thức thực hiện
Nộp trực tiếp hoặc gửi qua mạng bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh.
Hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:
+ Thông báo thay đổi nội dung liên quan đến hồ sơ cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Đính kèm: Thông báo thay đổi Nội dung liên quan đến hồ sơ cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

 
Thời gian giải quyết

Tối thiểu 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. (Khoản 3, Điều 10 của Nghị định số 47/2011/NĐ- CP ngày 17/06/2011)

 
Đối tượng
Tổ chức.
Cơ quan ban hành
Sở Thông tin và Truyền thông
Kết quả
Văn bản Thông báo.
Phí, lệ phí

Không (Theo quy định tại Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016).

 
Tên mẫu đơn

Thông báo thay đổi nội dung liên quan đến hồ sơ cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không.

 
Cơ sở pháp lý

- Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/6/2010;

- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính Phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính;

- Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.

 
Tài liệu đính kèm
Thong-bao-thay-doi-noi-dung-lien-quan-den-ho-so-cap-phep-buu-chinh.docx
Lượt xem: 685 Quy lại Bản in