image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Thủ tục cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, thẩm định sửa đổi, bổ sung (phạm vi nội tỉnh)
Lĩnh vực
Bưu chính, chuyển phát
Trình tự thực hiện

Thủ tục cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, thẩm định sửa đổi, bổ sung
(phạm vi nội tỉnh)

- Bước 1: Trường hợp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính nội tỉnh/chi nhánh/văn phòng đại diện bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, doanh nghiệp phải chuẩn bị hồ sơ và nộp trực tiếp hoặc gửi qua mạng bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông (số 59, Đường Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút).
- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:
* Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ:
+ Đối với hồ sơ nộp trực tiếp: Công chức tiếp nhận hồ sơ cấp giấy biên nhận cho người nộp.
+ Đối với hồ sơ gửi qua mạng bưu chính: Công chức tiếp nhận hồ sơ gửi giấy biên nhận cho người nộp qua mạng bưu chính.
* Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ:
+ Đối với hồ sơ nộp trực tiếp: Công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
+ Đối với hồ sơ gửi qua mạng bưu chính: Công chức tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
- Bước 3: Việc cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính nội tỉnh/chi nhánh/văn phòng đại diện bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 13 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011.
(Khoản 3, Điều 13 của Nghị định số 47/2011/NĐ- CP ngày 17/06/2011)

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Thông tin và Truyền thông.

 
Cách thức thực hiện
Nộp trực tiếp hoặc gửi qua mạng bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh.
Hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:
+ Giấy đề nghị cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính;
+ Bản gốc văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với trường hợp bị hư hỏng không sử dụng được.
(Khoản 2, Điều 13 của Nghị định số 47/2011/NĐ- CP ngày 17/6/2011)
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản gốc).
Đính kèm: Giấy đề nghị cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

 
Thời gian giải quyết

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. (Khoản 3, Điều 13 của Nghị định số 47/2011/NĐ- CP ngày 17/06/2011)

 
Đối tượng
Tổ chức.
Cơ quan ban hành
Sở Thông tin và Truyền thông
Kết quả
Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.
Phí, lệ phí

1.250.000 VNĐ/1 lần. (Theo quy định tại Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016).

 
Tên mẫu đơn

Giấy đề nghị cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính(Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ).

 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không.

 
Cơ sở pháp lý

- Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/6/2010;

- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính Phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính;

- Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.

 
Tài liệu đính kèm
Giay-de-nghi-cap-lai-giay-phep-buu-chinh-van-ban-xac-nhan-hoat-dong-buu-chinh.docx
Lượt xem: 2942 Quay lại Bản in