image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Thủ tục xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (phạm vị nội tỉnh/ chi nhánh/ văn phòng đại diện)
Lĩnh vực
Bưu chính, chuyển phát
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Doanh nghiệp, tổ chức đề nghị cấp giấy xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (đối với hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo bưu chính trong phạm vi nội tỉnh) phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông (số 59, Đường Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1), từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 00 phút).

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

* Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp trong thời hạn 3 ngày làm việc.

* Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ:

+ Đối với với hồ sơ nộp trực tiếp: công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Đối với hồ sơ được gửi qua bưu điện: Thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung các loại giấy tờ theo quy định tới tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.

- Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, trường hợp hồ sơ đề nghị cấp xác nhận thông báo hoạt động bưu chính chưa đáp ứng quy định, Sở Thông tin và Truyền thông gửi thông báo lần 1 về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong hồ sơ. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo, doanh nghiệp, tổ chức có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu.

- Bước 4: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo lần 1, trường hợp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo quy định hoặc có sửa đổi, bổ sung nhưng chưa đạt yêu cầu, Sở Thông tin và Truyền thông gửi thông báo lần 2. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo, doanh nghiệp có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu.

- Bước 5: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo lần 2

+ Trường hợp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu, Sở Thông tin và Truyền thông ra thông báo từ chối cấp xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

+ Trường hợp doanh nghiệp có sửa đổi, bổ sung hồ sơ nhưng chưa đạt yêu cầu thì việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ tiếp tục được thực hiện theo trình tự tại Bước 4.

- Bước 6: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Sở Thông tin và Truyền thông thẩm tra và cấp xác nhận thông báo hoạt động bưu chính hoặc có văn bản từ chối nêu rõ lý do.

- Bước 7: Doanh nghiệp, tổ chức căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Thông tin và Truyền thông.

Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông hoặc qua hệ thống bưu chính.
Hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với các trường hợp Cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg); cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kilôgam (kg); cung ứng dịch vụ gói, kiện được lập thành 01 bộ là bản gốc, gồm:

  • Văn bản thông báo hoạt động bưu chính;
  • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao; Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính; Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có); Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính; Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính; Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính.

+ Hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với các trường hợp làm chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam được lập thành 01 bộ là bản gốc bao gồm:

  • Văn bản thông báo hoạt động bưu chính;
  • Bản sao giấy phép thành lập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp được doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản gốc).

Thời gian giải quyết

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Đối tượng
Tổ chức,doanh nghiệp
Cơ quan ban hành
Sở Thông tin và Truyền thông
Kết quả
Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do
Phí, lệ phí

- Phí thẩm định:

+ 1.000.000 đồng/trường hợp thông báo hoạt động bưu chính cho chi nhánh, văn phòng đại diện.

+ 1.250.000 đồng trường hợp thông báo hoạt động bưu chính nội tỉnh.

Tên mẫu đơn

Văn bản thông báo hoạt động bưu chính (Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2011/NĐ-CP).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

- Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/6/2010;

- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính Phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính;

- Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính;

- Quyết định 968/QĐ-BTTTT ngày 22 tháng 06 năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tài liệu đính kèm
Thông báo hoạt động bưu chính.docx
Lượt xem: 5407 Quay lại Bản in