image Thủ tục hành chính
Thủ tục cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn (phạm vi nội tỉnh)
Lĩnh vực
Bưu chính, chuyển phát
Trình tự thực hiện
Thủ tục cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn
(phạm vi nội tỉnh)
 
- Bước 1: Trước khi giấy phép bưu chính nội tỉnh hết hạn tối thiểu 30 ngày, nếu doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục kinh doanh thì phải chuẩn bị hồ sơ và nộp trực tiếp hoặc gửi qua mạng bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông (số 59, Đường Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút).
- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:
* Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ:
+ Đối với hồ sơ nộp trực tiếp: Công chức tiếp nhận hồ sơ cấp giấy biên nhận cho người nộp.
+ Đối với hồ sơ gửi qua mạng bưu chính: Công chức tiếp nhận hồ sơ gửi giấy biên nhận cho người nộp qua mạng bưu chính.
* Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ:
+ Đối với hồ sơ nộp trực tiếp: Công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
+ Đối với hồ sơ gửi qua mạng bưu chính: Công chức tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
- Bước 3: Việc cấp lại giấy phép bưu chính nội tỉnh khi hết hạn được thực hiện trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 12 Nghị định số 47/2011/NĐ- CP ngày 17/6/2011).
(Khoản 3, Điều 12 của Nghị định số 47/2011/NĐ- CP ngày 17/06/2011)
- Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Thông tin và Truyền thông.
 
Cách thức thực hiện
- Cách 1: Nộp và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông hoặc qua hệ thống bưu chính.
- Cách 2: Nộp trực tuyến trên trang Dịch vụ công, tại đây:
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/icloudgate/version4/30.98.H29/ps/page/bs/service/thongtinlienhe.cpx?procedure=53f67d1be4b00f7a3998f703&bucket=30.98.H29&orgcode=2dc1e7e5-458a-4756-9bf4-4ea4dd559290
Hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:
+ Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính;
+ Bản sao giấy phép bưu chính được cấp lần gần nhất;
+ Báo cáo tài chính của 02 năm gần nhất do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của báo cáo;
+ Phương án kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo, nếu doanh nghiệp bị lỗ 02 năm liên tiếp;
+ Các tài liệu quy định tại điểm đ, e, g, h, i khoản 2 Điều 6 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011, nếu có thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính lần gần nhất.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản gốc).
(Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 47/2011/NĐ- CP ngày 17/6/2011)
Đính kèm: Giấy đề nghị Cấp lại giấy phép bưu chính/văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

 
Thời gian giải quyết

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. (Khoản 3, Điều 12 của Nghị định số 47/2011/NĐ- CP ngày 17/06/2011)

 
Đối tượng
Tổ chức.
Cơ quan ban hành
Sở Thông tin và Truyền thông
Kết quả
Giấy phép.
Phí, lệ phí

10.750.000 đồng/trường hợp (Theo quy định tại Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016)

 
Tên mẫu đơn

Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính (Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011)

 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không.

 
Cơ sở pháp lý

- Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/6/2010;

- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính Phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính;

- Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.

 
Tài liệu đính kèm
GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH-VĂN BẢN XÁC NHẬN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH.docx
Lượt xem: 606 Quy lại Bản in