image Báo chí
Tìm kiếm nâng cao
Tống số văn bản: 139
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Tải về
1 1872/QĐ-BTTTT 14/11/2018 Công bố Định mức Kinh tế - Kỹ thuật triển khai áp dụng phần mềm mã nguồn mở
2 5166/QĐ-UBND 02/10/2017 Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
3 1828/STTTT-KHTH 22/09/2017 Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công
4 09/CT-UBND 08/09/2017 Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công
5 5598/BKHĐT-TH 10/07/2017 Về lập kế hoạch đầu tư công năm 2018
6 29/CT-TTg 05/07/2017 Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
7 15/2017/TT-BTTTT 23/06/2017 Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin và Truyền thông.
8 03/2017/TT-BKHĐT 25/04/2017 Quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công
9 01/2017/TT-BTTTT 16/02/2017 Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
10 08/2017/NĐ-CP 08/02/2017 Quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí
11 2378/QĐ-BTTTT 30/12/2016 Định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước
12 49/2016/TT-BTTTT 26/12/2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo
13 6741/QĐ-UBND 26/12/2016 Ban hành kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam của TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020
14 38/2016/TT-BTTTT 26/12/2016 Quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới
15 163/2016/NĐ-CP 21/12/2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước
16 22/2016/TT-BKHĐT 18/12/2016 Quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư
17 16/2016/TT-BKHĐT 16/12/2016 Hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất
18 2434/QĐ-TTg 13/12/2016 Phê duyệt Quy hoạch hệ thống báo chí đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
19 52/2016/QĐ-TTg 06/12/2016 Ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở
20 24/2016/TT-BTTTT 15/11/2016 Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình