image Sơ đồ tổ chức

Ban Giám Đốc

GIÁM ĐỐC

Dương Anh Đức

Phó Giám Đốc

Võ Thị trung Trinh

Văn phòng Sở

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đình Như Hương

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Huỳnh Tấn Phát

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Hoàng Hà

Phòng Kế hoạch - Tài chính

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Đức Chung

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Trần Trúc Cương

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Vũ Thị Thu Hương

Phòng Công nghệ thông tin

TRƯỞNG PHÒNG

Võ Minh Thành

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Võ Thị Thu Sương

Phòng Bưu chính Viễn thông

PHỤ TRÁCH PHÒNG

Lê Minh Dũng

Phòng Báo chí

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Văn Khanh

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Cao Thị Hồng Hà

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Thị Lan Hương

Phòng Xuất bản, In & Phát hành

PHỤ TRÁCH PHÒNG

Trịnh Hữu Anh

Phòng Thông tin điện tử

PHỤ TRÁCH PHÒNG

Nguyễn Trịnh Đình Hòa

Thanh tra Sở

CHÁNH THANH TRA

Nguyễn Đức Thọ

PHÓ CHÁNH THANH TRA

Phạm Đắc Mỵ Trân

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

GIÁM ĐỐC

Lý Minh Tuân

PHÓ GIÁM ĐỐC

Đoàn Ái Nghiệp

Trường Trung cấp Thông tin - Truyền thông

HIỆU TRƯỞNG

Trần Cao Tĩnh