TIN HOẠT ĐỘNG SỞ
17/09/2019 25
Ngày 17/9/2019, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo giới thiệu thông tin về Hội thảo quốc tế “Kinh nghiệm quốc tế và trong nước về nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) – Khuyến cáo cho thành phố Hồ Chí Minh”

Chuyên mục ICT

Chưa cấu hình chuyên mục